Multilingual Turkish Dictionary

ƏRMƏ

ƏRMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğmə. axma. sinəc. ısnac. sıkınc. sikənc ( > şekənc (fars)). çin

ƏRMƏ : Turuz Dictionary

-gecənin ərmə, çatma çağı: gecəri. gecirək. gecrək. gecən. axşam üstü

ƏRMƏ : Turuz Dictionary

-gecənin ərmə, çatma çağı: gecəri. gecirək. gecrək. gecən. axşam üstü