Multilingual Turkish Dictionary

ƏRMƏZ

ƏRMƏZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

olmaz. qeyri mümkün

ƏRMƏZ : Turuz Dictionary

dəğməz. dəğərsiz. qırtıpıl. ərzişsiz. bibəha.
ərir ərməz: dəğər dəğməz. yetər yetməz

ƏRMƏZ : Turuz Dictionary

ərməzin. əksik. düzəsiz. geçinəməz. geçinməz. qırat. qırbat. qırman. olunmaz. olunsuz. gücünsüz. gücülsüz.
ərik ərməz: arınıb yorulmaz.
azıqlı kişi ərik ərməz. (yeməyi olan arınıb yorulmaz)

ƏRMƏZ : Turuz Dictionary


hamı əkdiyin dərməz, hamı barcağa ərməz. (barcaq: amac. məqsəd. mənzil)

ƏRMƏZ : Turuz Dictionary

gəlməz.
beş ərnək düz ərməz: barmaqların beşidə əş değil

ƏRMƏZ : Turuz Dictionary

dəğməz. dəğərsiz. qırtıpıl. ərzişsiz. bibəha.
ərir ərməz: dəğər dəğməz. yetər yetməz

ƏRMƏZ : Turuz Dictionary

ərməzin. əksik. düzəsiz. geçinəməz. geçinməz. qırat. qırbat. qırman. olunmaz. olunsuz. gücünsüz. gücülsüz.
ərik ərməz: arınıb yorulmaz.
azıqlı kişi ərik ərməz. (yeməyi olan arınıb yorulmaz)

ƏRMƏZ : Turuz Dictionary


hamı əkdiyin dərməz, hamı barcağa ərməz. (barcaq: amac. məqsəd. mənzil)

ƏRMƏZ : Turuz Dictionary

gəlməz.
beş ərnək düz ərməz: barmaqların beşidə əş değil

ƏRMƏZ : Az Turkish Farsi

صغیرقابل حل. نامحلول