Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQİN

ƏRQİN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgin. ərik. irik. yetgin

ƏRQİN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgin. ərişgin. ərmiş. ərkli. ərik.
çözgün. çözügün. üzgün. dağqın. solqun.
yetgin. pişmiş. sınğarlı. mücərrəb. baliğ.
suvax. əriyən.
azad kişi. qaraşsız. özgür. özbaşdaq. azad. özbaşdaq. basdaqsız. düşək duzaqsız. şərtsiz. qeydsiz. bəndsiz.
güclü. əsərli.
qanaq. yanaq. bilgin. bilən. aqah. vaqif.
azadə.
arif.
ərkil. sərbəst. bağımsız. azad. müstəqil.
könlü tox. içgin. içi dolu. müstəğni.
yetgin. olqun. öğkək. örkək. ərkək. erkək.
özəl. özgür. sərbəst. azad. müstəqil.
ərkli. qaraşsız. özgür. özbaşdaq. azad. hürr.
ərkin. ərkli. azad kişi.
ərgin. dinc. dincək. incək. arsat. arxayın.ərinc. rahat.
ərgin.olmuş. olqun. olqunlaşmış. yetişgin. yetgin. ərik. ər. əkməl.
işinin, sözünün əri.
ərgin.rəşid. ərşit. ərçit. ərsit. ərsil. ərişgin. başlı qafalı, düzgün, kişicə davranan iyid, kimsə.- çox olqunlaşmış, olquşluq, olqunluq, ərgin, ərik, ərgən, ərgin, yetgin geçgin. keçgin.- çox olqunlaşmış, olquşluq, olqunluq, ərgin, ərik, ərgən, ərgin, yetgin geçgin. keçgin

ƏRQİN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkin. ərgin. ( < ərmək}.
yetmiş. olmuş. yanığ.
ərik.
ərkin, ərgin. bağımsızlığın saxlayan. ərinğən. ərgən. subay. bekar.
ərincək. təmbəl.
bol. fərəh. geniş.
olqun. yollu. ərən. çatmış. xoşbəx.
irikli. irkin. ərkin. ərkənə. erkana. eygin. azad. qaravsız. qaraşsız. ağasız. bağsız. baş başdaq. öz başına. ağasız. özbaşdaq. boysınmağan. qaravsız. qaraşsız. ərkinçə. azad. müstəqil.
pişmiş. pişgən. pişkan. olqun. yetgin. təkamül edmiş. gəlişmiş.
ərgin ölkələr: gəlişmiş ölkələr.
vətəndaşlıq haqlarını iyələmək yaşına çatmış kişi. baliğ.
kamil.
ərgin iş: yetgin. kamil iş.
ərgin adam: kamil adam.
ərik. ( < əğrik: əkrik). köhnə. əsgi. arxın. qoca. qədim. pozulmuş.
dincilikdə. icbarsız. ixtiyarlı. işsız. yüqənsiz. yüksüz. yiyənsiz. yüyənsiz. başı boş adam. heyvan. özbaşdaq. boysınmağan. geniş. yüngül. yengəl. rahat. işsız (yiyəsiz). yiyənsiz. yüyənsiz.
iradə. istək.
ərgin. irkin. subay. mücərrəd. başıboş. bekar.
irkin. subay. mücərrəd. başıboş. bekar

ƏRQİN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgin. ərkin.
sərbəst. hür.
ərmin. əmrən. əmə. imə. himə. kökə iyə olan kimsə. çatmış. yetmiş. vurqun.- ərgin edmək: sərbəst bıraqmaq.
öz başına ərgin bolmaq: azat edilmək

ƏRQİN : Turuz Dictionary

ərgin.
öngəl. ağır başlı. edərmən. salman. salaman. sırvaş. sırvat. ciddi.
buluğ.
ərgin (buluğ) çağına yaxlaşan ərkək cocuq: oğlan.
oğlan ağrısı: doğum sancısı.
oğlan uşaq: oğul uşaq: çoluq cocuğ. ev tünlüyü.
oğlançı: > qulamçı. (> qulambarə)

ƏRQİN : Turuz Dictionary

ərgin. gerçin. gərçin. ciddi. doğruq. salman. salaman. sırvaş.¶-ərkin yaptıq: (azad əməliyyat).¶-ərkin gürəş: azad küşdü.¶-ərkin üzü: azad üzü.¶-quş azışsa duzağa düşər, kişi azışsa ərkin itirər. (ərkin: ixtiyar. özgürlük)

ƏRQİN : Turuz Dictionary


ərgin. yetgin. yetmiş. ərik. ərmiş. ərən. yetişgin. olmuş. onuq. oluq. olqun. olqac. olqaş. olqunlaşmış. qoyasa. istəyini cilovlaya bilən kişi. ondaş. ondac. (gürbüz). iyi gəlişmiş. osman. ərsinmiş. ərmiş. mürşid.
işinin, sözünün əri.
ərkin. ərkim. ali. süprem (supreme). əfzəl.
ərkim dəmir: altın. ərkim. qızıl.
ərkin. ərkim. sayğın. sayın. cənab. ali cənab. sərkar xanım. şərifə. möhtərəmə.
ərkin teymur bəy.
ərkin atam: əziz atam.
ərkim gülü bəğim: sərkar gülü xanım.
ərkin. ərkim. iftixari.
ərkin doktura

ƏRQİN : Turuz Dictionary


ərkin. gücün. ixtiyarın.
ərkin əlində olsa, bağlı qapı tapılmaz.
ərkin. ərik. boşğan. azad.
ərgin. çaparat > hamarat. taparat. təpərət. qoçqarat (damarlı. cəsarətli). işinə, istəyinə düşgün, vurqun. qapsığan. qapcığay. sağnışlı. sağışlı. sağıclı. müsəmməm. yenğişli. qanğırıq. yanğırıq. iştiyaqlı. həssas. zəkalı. huşlu uslu. sınac. sınacan. sinəcən. çox dəqiq. pounctilious. çalışqan. qeyrətli. salman. salaman. sırvaş. sırvat. ciddi

ƏRQİN : Turuz Dictionary

ərgin.
axıcı. maye.
ərgin. ərən. (< ərimiş). arif.
ərgin. tozğar. sınğar. şikəs pəzir.
ərkin. rahat.
kösülüb ərkin yatdı: qol qıçın açıb rahat uzandı.
əmin ərgin: dinəc dinəc. rahat rahat.
ərkin. ərkəsi. (ərk, sayqı, ağram verilən). söyümlü. sevimli. qədirli. girami. məhbub. bahalı.
ərkin. ixtiyari,
ərkin irkin: ixtiyari, iradi.
ergin. sahibi ixtiyar. azad.
ərgin qadın: azad qadın..¶-bir gün gələr, güller gülər, ərkin bilməz, ərkin bilər.(ərk: ixtiyar. güc. qiymət. qədir)..¶-ərgin olan qaşdan anlar (bilər) işini (arif olan işarədən söz qanar)

ƏRQİN : Turuz Dictionary

ərgin.
ərik. ərşəd.
ərgən. subay. bekar.
çatqın. yetgin. varmış.
yetgin. yetmiş.
sınqarlı. sınalğan. mücərrəb.
pişmiş.
baliğ.
mürşid

ƏRQİN : Turuz Dictionary

ərkin. gücün.
çatırsa ərkin, unutma atanın. (ərkin:gücün). {atanın: ata anavı (ananı)}.
altı ağa yığnaşar, bir atalıq quramaz, yeddi əkə can atar, bir anaya yetəməz. (ağa: erkək). (əkə: əçə. dişi)

ƏRQİN : Turuz Dictionary

-olqunlaşmış, qoyasa, ərgin, ərmiş, baliğ qız: gəriz. gərit

ƏRQİN : Turuz Dictionary

erğin. ərgən. erən. yerqın. yerğan. ərrik. gərrik. gərğik. erik. açıq, gənəbol yer. (fəlat) (pəhn. qustərdə)

ƏRQİN : Turuz Dictionary

ərgin. dolmuş

ƏRQİN : Turuz Dictionary

ərgin.
öngəl. ağır başlı. edərmən. salman. salaman. sırvaş. sırvat. ciddi.
buluğ.
ərgin (buluğ) çağına yaxlaşan ərkək cocuq: oğlan.
oğlan ağrısı: doğum sancısı.
oğlan uşaq: oğul uşaq: çoluq cocuğ. ev tünlüyü.
oğlançı: > qulamçı. (> qulambarə)

ƏRQİN : Turuz Dictionary

ərgin. gerçin. gərçin. ciddi. doğruq. salman. salaman. sırvaş.¶-ərkin yaptıq: (azad əməliyyat).¶-ərkin gürəş: azad küşdü.¶-ərkin üzü: azad üzü.¶-quş azışsa duzağa düşər, kişi azışsa ərkin itirər. (ərkin: ixtiyar. özgürlük)

ƏRQİN : Turuz Dictionary


ərgin. yetgin. yetmiş. ərik. ərmiş. ərən. yetişgin. olmuş. onuq. oluq. olqun. olqac. olqaş. olqunlaşmış. qoyasa. istəyini cilovlaya bilən kişi. ondaş. ondac. (gürbüz). iyi gəlişmiş. osman. ərsinmiş. ərmiş. mürşid.
işinin, sözünün əri.
ərkin. ərkim. ali. süprem (supreme). əfzəl.
ərkim dəmir: altın. ərkim. qızıl.
ərkin. ərkim. sayğın. sayın. cənab. ali cənab. sərkar xanım. şərifə. möhtərəmə.
ərkin teymur bəy.
ərkin atam: əziz atam.
ərkim gülü bəğim: sərkar gülü xanım.
ərkin. ərkim. iftixari.
ərkin doktura

ƏRQİN : Turuz Dictionary


ərkin. gücün. ixtiyarın.
ərkin əlində olsa, bağlı qapı tapılmaz.
ərkin. ərik. boşğan. azad.
ərgin. çaparat > hamarat. taparat. təpərət. qoçqarat (damarlı. cəsarətli). işinə, istəyinə düşgün, vurqun. qapsığan. qapcığay. sağnışlı. sağışlı. sağıclı. müsəmməm. yenğişli. qanğırıq. yanğırıq. iştiyaqlı. həssas. zəkalı. huşlu uslu. sınac. sınacan. sinəcən. çox dəqiq. pounctilious. çalışqan. qeyrətli. salman. salaman. sırvaş. sırvat. ciddi

ƏRQİN : Turuz Dictionary

ərgin.
axıcı. maye.
ərgin. ərən. (< ərimiş). arif.
ərgin. tozğar. sınğar. şikəs pəzir.
ərkin. rahat.
kösülüb ərkin yatdı: qol qıçın açıb rahat uzandı.
əmin ərgin: dinəc dinəc. rahat rahat.
ərkin. ərkəsi. (ərk, sayqı, ağram verilən). söyümlü. sevimli. qədirli. girami. məhbub. bahalı.
ərkin. ixtiyari,
ərkin irkin: ixtiyari, iradi.
ergin. sahibi ixtiyar. azad.
ərgin qadın: azad qadın..¶-bir gün gələr, güller gülər, ərkin bilməz, ərkin bilər.(ərk: ixtiyar. güc. qiymət. qədir)..¶-ərgin olan qaşdan anlar (bilər) işini (arif olan işarədən söz qanar)

ƏRQİN : Turuz Dictionary

ərgin.
ərik. ərşəd.
ərgən. subay. bekar.
çatqın. yetgin. varmış.
yetgin. yetmiş.
sınqarlı. sınalğan. mücərrəb.
pişmiş.
baliğ.
mürşid

ƏRQİN : Turuz Dictionary

ərkin. gücün.
çatırsa ərkin, unutma atanın. (ərkin:gücün). {atanın: ata anavı (ananı)}.
altı ağa yığnaşar, bir atalıq quramaz, yeddi əkə can atar, bir anaya yetəməz. (ağa: erkək). (əkə: əçə. dişi)

ƏRQİN : Turuz Dictionary

-olqunlaşmış, qoyasa, ərgin, ərmiş, baliğ qız: gəriz. gərit

ƏRQİN : Turuz Dictionary

erğin. ərgən. erən. yerqın. yerğan. ərrik. gərrik. gərğik. erik. açıq, gənəbol yer. (fəlat) (pəhn. qustərdə)

ƏRQİN : Turuz Dictionary

ərgin. dolmuş

ƏRQİN : Az Turkish Farsi

صاسب اهلی از نژاد نرهای صحرایی. از اینگونه اسبها در مسابقات استفاده می‌شود