Multilingual Turkish Dictionary

ƏRZİŞ

ƏRZİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

< əsirgə. əzgər. dəğər. qiymət.
nəzr. sədəqə.
tənqə. hədd. dərəcə. dəğər.- ərziş vermək: < əsirgəmək. əzgərmək. qiymət vermək. dəğərləmək. qədir vermək. qorumaq

ƏRZİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalat. çalta. çapta. çapat. tutar. dəğər. baha;. qiymət. qapar.
tutarından, dəğərindən, ərzişindən, bahasından, qiymətindən artığa satmaq: çaptalamaq. çapatlamaq. çaltalamaq. çalatlamaq

ƏRZİŞ : Turuz Farsca - Türkce

ulğu ağram. vəzn. önəm.
bu işin bulğusu nə: önəmi nə.
sözü bulğudan düşmüş: sözü ərzişdən düşmüş.
ər bulğusu sözündə!: kişinin önəmi, dəğəri sözündədir

ƏRZİŞ : Turuz Farsca - Türkce

dəğər

ƏRZİŞ : Turuz Farsca - Türkce

dəng qiymət

ƏRZİŞ : Turuz Farsca - Türkce

dərək
dərək verdilər, dəğər biçdilər.
dərəkçi: qədirşünas.
dərəkdən düşmüş.
dərəkdən salmaq, düşürmək. dərəkə minmək. dərəklə: qiymət ver.
dərəkiş: ərzyablıq

ƏRZİŞ : Turuz Farsca - Türkce

kəpər

ƏRZİŞ : Turuz Farsca - Türkce

qapar

ƏRZİŞ : Turuz Farsca - Türkce

tutar etibar. qiymət.
tutarına görə

ƏRZİŞ : Turuz Dictionary

yarar. yaraq. dəğər. çıxar.
yararsız nərsələri nəyə yığnaq edirsin

ƏRZİŞ : Turuz Dictionary

ərciş.
bulğu. ağram. vəzn. önəm.
bu işin bulğusu nə: önəmi nə.
sözü bulğudan düşmüş: sözü ərzişdən düşmüş.
ər bulğusu sözündə!: kişinin önəmi, dəğəri sözündədir.
tutar. dəğər. qiymət.
say. dəğər. qiymət. tutar.
tutarına görə..¶-ərciş vermək. dəğərləmək. dəğər vermək. yoxarlamaq. yoxlamaq

ƏRZİŞ : Turuz Dictionary

-ərziş tapmaq: ərcəmək. ərcinmək. dəğinmək

ƏRZİŞ : Turuz Dictionary

yarar. yaraq. dəğər. çıxar.
yararsız nərsələri nəyə yığnaq edirsin

ƏRZİŞ : Turuz Dictionary

ərciş.
bulğu. ağram. vəzn. önəm.
bu işin bulğusu nə: önəmi nə.
sözü bulğudan düşmüş: sözü ərzişdən düşmüş.
ər bulğusu sözündə!: kişinin önəmi, dəğəri sözündədir.
tutar. dəğər. qiymət.
say. dəğər. qiymət. tutar.
tutarına görə..¶-ərciş vermək. dəğərləmək. dəğər vermək. yoxarlamaq. yoxlamaq

ƏRZİŞ : Turuz Dictionary

-ərziş tapmaq: ərcəmək. ərcinmək. dəğinmək