Multilingual Turkish Dictionary

ƏRZİŞLİ

ƏRZİŞLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğərli hörmətli

ƏRZİŞLİ : Turuz Farsca - Türkce

salbatlı

ƏRZİŞLİ : Turuz Farsca - Türkce

salmığlı salmıqlı

ƏRZİŞLİ : Turuz Farsca - Türkce

saltığlı

ƏRZİŞLİ : Turuz Farsca - Türkce

sayılan

ƏRZİŞLİ : Turuz Farsca - Türkce

sayılqan

ƏRZİŞLİ : Turuz Farsca - Türkce

sayın

ƏRZİŞLİ : Turuz Farsca - Türkce

seçgin

ƏRZİŞLİ : Turuz Farsca - Türkce

seçilən

ƏRZİŞLİ : Turuz Dictionary

ərcin. baha. qiymətli. ərşik. irşik. yuxarı. qanalı. dəğşin. dəğişgən. dəğişli. gərən. giran. gərüv. gəriv

ƏRZİŞLİ : Turuz Dictionary

ərcin. baha. qiymətli. ərşik. irşik. yuxarı. qanalı. dəğşin. dəğişgən. dəğişli. gərən. giran. gərüv. gəriv