Multilingual Turkish Dictionary

ƏRZİDƏN

ƏRZİDƏN : Turuz Farsca - Türkce

yarcımaq ərzimək. dəğcəmək. dəğərmək

ƏRZİDƏN : Turuz Farsca - Türkce

dəğmək

ƏRZİDƏN : Turuz Dictionary

yarcımaq. ərzimək. dəğcəmək. dəğərmək

ƏRZİDƏN : Turuz Dictionary

yarcımaq. ərzimək. dəğcəmək. dəğərmək