Multilingual Turkish Dictionary

ƏRZƏ

ƏRZƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

diləkçə. ötünüş

ƏRZƏ : Turuz Farsca - Türkce

uraxış

ƏRZƏ : Turuz Farsca - Türkce

istərüz yazılı istək

ƏRZƏ : Turuz Farsca - Türkce

ötnü

ƏRZƏ : Turuz Farsca - Türkce

ötük

ƏRZƏ : Turuz Farsca - Türkce

ötükə

ƏRZƏ : Turuz Farsca - Türkce

sunu

ƏRZƏ : Turuz Farsca - Türkce

sunuş təqdim

ƏRZƏ : Turuz Dictionary

arzu. soraq. sorağ. soraltı. soraş. sorat. soruc. yenğ. yen. yenis. yensi. rica. diləkcə. dilək. tələb. istək. istəm. dər xast. təmənna. iltimas. soğrav. soğrav. soğraş. soğrar. sorar. sorav. sual. istən. xahiş. təqaza

ƏRZƏ : Turuz Dictionary

arzu. soraq. sorağ. soraltı. soraş. sorat. soruc. yenğ. yen. yenis. yensi. rica. diləkcə. dilək. tələb. istək. istəm. dər xast. təmənna. iltimas. soğrav. soğrav. soğraş. soğrar. sorar. sorav. sual. istən. xahiş. təqaza