Multilingual Turkish Dictionary

ƏRZAN

ƏRZAN : Turuz Farsca - Türkce

arığ ucuz.
ərik arığ: bahalı ucuz

ƏRZAN : Turuz Farsca - Türkce

yeriz ucuz

ƏRZAN : Turuz Dictionary

yeriz. ucuz

ƏRZAN : Turuz Dictionary

yeriz. ucuz