Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİM

ƏSİM : Arin Turkish Etimology Dictionary

> nəsim. əsgin. əsin. yel. yumşaq yel. əpələk yəpələk ipələk yipələk. yaparıq. yaprıq. yapalıq. yumşaq yel

ƏSİM : Arin Turkish Etimology Dictionary

nəsim. əsinti. yelin əsişi. körəz

ƏŞİM : Arin Turkish Etimology Dictionary

əş. həmdəm yoldaş. rəfiq

ƏSİM : Turuz Dictionary

nəsim.
salqın əsim övsəyir: sərin əsir

ƏSİM : Turuz Dictionary


könül iyi, dilək gözəl, əsim gözəl, külək gözəl, iyi toxum, bitgi gözəl

ƏSİM : Turuz Dictionary

nəsim. yelpələk. yelsələk. yelçələk. yeləc. yumuşaq yel.
yelçələk bölgə.
(ertə arta: səhər axşam) əsən yumşaq əsim, yel: nəsim. dan.
dan əsməyə başladı

ƏSİM : Turuz Dictionary

nəsim.
salqın əsim övsəyir: sərin əsir

ƏSİM : Turuz Dictionary


könül iyi, dilək gözəl, əsim gözəl, külək gözəl, iyi toxum, bitgi gözəl

ƏSİM : Turuz Dictionary

nəsim. yelpələk. yelsələk. yelçələk. yeləc. yumuşaq yel.
yelçələk bölgə.
(ertə arta: səhər axşam) əsən yumşaq əsim, yel: nəsim. dan.
dan əsməyə başladı