Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏBİ

ƏSƏBİ : Azerbaijani English Dictionary

I. s.
[tez əsəbiləşən] nervous; irritable;
[siniri xəstə] neurotic; əsəbi hal nervousness; əsəbi olmaq to be* nervous; əsəbi adam a nervous man*; O çox əsəbiləşır He / She is very nervous II. z. nervously; irritably

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

acan acığan. öfkəli. qəzəbli. fəna

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

acar sınırıq. sınğırıq. əsəb bağlı olan

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

acğın acığın

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

acığın
xırsanbanın canı cicişmişər, işi gecişər

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

acığınan

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

acığlanan

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

acığlı

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

acılı hirsli

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

alındıc

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

alınğan

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

alınsığ

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

alınsıv histərik

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

alıntığ

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

aşığın tizik

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

cinlil

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

cintov

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

coşqulu

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

çabuq sınırlanan histərik

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

çıldırmış öngər

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

çılqın

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

çöndələn

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

darqın hirsli. taşqın. daşmış. dışa vurmuş. coşqulu. odlı

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

daşmış dışa vurmuş

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

dəli

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

döndələn

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

geçimsiz

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

geygin

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

gərgin tarıma çəkilmiş. həyəcanlı

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

hırsın hirsli

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

hirsli

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

hirsligən əsəbilənən

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

xırsamba

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

xırsanba

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

xırsız

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

keçimsiz

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

kəvcə

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

koraza

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

köndələn

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

köpüklü

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

köpürlü

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qafcaq

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qaqarıq qaqar

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qaqıt sınırlı

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qanıqara qanı qara. hirsli.
lap qanı qaraymışki bu

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qapçıq

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qaradalaq darqur

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qasıl

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qasılqan

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qasqıl

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qatıt hirsli

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qayaxlaq bədəxlaq

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qayqın

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qılalı

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qıranqan

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qıranlı

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qıratqan

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qıratlı

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qıravqan

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qıravlı

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qırsamba

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qırsanba

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qırsız

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qırtıl

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qısıl

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qısılqan

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qısqıl

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qızaq

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qızan

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qızat

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qızıqqan

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qızıl

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qızqılı

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qızqın hiddətli

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qızovçu tez qızan. hirsli

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qopuqlu

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qopurlu

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qoraza

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

qudruq

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

quduruq

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

odlı qafcaq

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

öfgəli

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

öfgəyən

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

öngər

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

pozuq

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

sincir

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

sınğılı sınırlı

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

sınğırıq çınğırıq.cinli.
sınğırıq bir qoduğ (> kudək)

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

sinirgən

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

sınırıq sınrıq.
doğban sınırıq yavrusu: şərqin əsəbi yavrusu. (doğban: şərq)

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

siniril

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

sınırıl

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

sınırqan

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

sınırlı hirsli. hiddətli.-sınırlı olmaq: cinlənmək. əsəbilənmək

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

sinsik

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

taşqın

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

tez alınıb özünü itirib hirslənən

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

yandalan bədəxlaq

ƏSƏBİ : Turuz Farsca - Türkce

yöndələn

ƏSƏBİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.]
Sinirleri son derece hessas olduğu üçün cüzi bir şeyden çox tez esebileşen, tesirlenen, hirslenen. Əsəbi adam. Əsəbi qadın. Qırmızı işıqda uzun müd-dət işləyən adamlar get-gedə əsəbi olurlar.
- Mollayev qaraqabaq, zəhmli və əsəbi bir adamdı. M.Hüseyn. // Əseb xesteliyi olan. Əsəbi xəstə.
Daxili heyecan ve iztirab ifade eden, esebilik ifade eden. Əsəbi yeriş. Əsəbi hərəkətlər. Əsəbi gülüş. Əsəbi göz yaşları.
Ayaz
. əsəbi bir hərəkətlə papirosunu yerə çırpdı. Ə.Memmedxanlı. Gecənin süku-tunda kağız üzərində əsəbi hərəkətlə gəzən qələmin xəfif səsi eşidilirdi. Mir Celal.
Əsebileşdirici, esebileşmeye, heye-canlanmağa sebeb olan; narahatlıq ve izti-rabla dolu. Əsəbi iş. Əsəbi dövr.
Keçmiş
. o ölüm hissi verən kinli zamanlar; Xırçın, əsəbi, sisli xəzanlarla süründü. A.Şaiq.