Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏLİ

ƏSƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

alqa

ƏSƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

alsı bal dadlı

ƏSƏLİ : Turuz Dictionary


sarı kəsəli: sarılıq. sovuşqan. soğuşqan. yərəqan. sarığ gəzik. {gəzik: əsik. titrəş. (lərzə)}

ƏSƏLİ : Turuz Dictionary


sarı kəsəli: sarılıq. sovuşqan. soğuşqan. yərəqan. sarığ gəzik. {gəzik: əsik. titrəş. (lərzə)}