Multilingual Turkish Dictionary

ƏSA

ƏSA : Azerbaijani English Dictionary

i. staff [pl. staves or staffs] hand-stick

ƏSA : Turuz Farsca - Türkce

aston

ƏSA : Turuz Farsca - Türkce

çalıq > çəlik (< çalmaq: çıpmaq: qırıb almaq). ağacdan çalınan qol, dal

ƏSA : Turuz Farsca - Türkce

çəlik
sındı çəlik: neçə tikədən oluşub, tikələri birbiri içinə girib, yaxud üst üsdə qətlənərək yığılan əsa.(sındı: qətli. neçə qətlənərək yığılan nərsə).
yalağdan keçməyə çəlik yaramaz. (incə doğranmış şırıq yoldan (sırat köprüsündən) keçməyə çəli

ƏSA : Turuz Farsca - Türkce

çomaq

ƏSA : Turuz Farsca - Türkce

çubuq

ƏSA : Turuz Farsca - Türkce

dayaq

ƏSA : Turuz Farsca - Türkce

gəvük

ƏSA : Turuz Farsca - Türkce

qoldayaq

ƏSA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Əl ağacı. çiyninə aldı bir lətif əba; Əlinə aldı bir zərif əsa. S.Ə.Şirvani. Molla Kərim də dişlərini qıcırdıb, əsasının şiş ucu ilə çuvalın o yan-bu yanına bir-iki dəfə vurdu. B.Talıblı. Hacı Rəsul, qonağın əsasını alıb divara söykəmək istədi. Mir Celal.