Multilingual Turkish Dictionary

ƏSASLANMAQ

ƏSASLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

sağlanmaq. bağlanmaq

ƏSASLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çiğdənmək

ƏSASLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çiğdəşmək

ƏSASLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

dayanmaq

ƏSASLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

içdənmək

ƏSASLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

içləşmək məğzləşmək. əsaslaşmaq.
ged gedə sözləri onarınır

ƏSASLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

onarınmaq

ƏSASLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

özlənmək

ƏSASLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

özləşmək

ƏSASLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tözünmək

ƏSASLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tözüşmək

ƏSASLANMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Bir temele söyken-
mek, bir esasa istinad etmek.
özü üçün esas götürmek, istinad et-
mek. Ciddi dəlillərə əsaslanmaq. Belə bir
qənaətə gəlməkdə nəyə əsaslanmısınız?
Qanunlara əsaslanmaq.
Kök salmaq, yerini möhkemletmek.

ƏSASLANMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to be* guided [by], to rest [upon]; to be* based / grounded [on]; O, təcrübənin nəticələrinə əsaslanır He/She is guided by the results of the experiment