Multilingual Turkish Dictionary

ƏSASSIZ

ƏSASSIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dəlilsiz. bəqivsüz. düşünülmədən.
yalan. yalğan. yalağ. səthi. üzdən. üzən

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

ayaqsız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

aşsız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

ir təmələ dayanmıyan

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

cıdamsız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

cıdansız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

cıtamsız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

cıtansız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çaxda > saxda. (soxda. soxat. soxma). köksüz. dayasız. payasız.
çaxda sav: boş çıxılda, iddia

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

dabansız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

damarsız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

dayanaqsız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

dayanıqsız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

dibsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

doğusuz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

dölsüz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

dözsüz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

düzsüz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

himsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

xımsız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

içsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

ilkəcsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

ilkəsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

ilkəşsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kökəcsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kökəncsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kökəşsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

köksüz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

köksüzlük

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

köməcsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

köməncsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

köməşsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kötəcsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kötəncsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kötəşsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qandıq

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qanıtsız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qıtamsız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qıtancsız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qıtansız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qıvamsız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qıvancsız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qıvansız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qorsuz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qoyusuz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qursuz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

quşaqsız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

olumsuz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

oyumsuz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

öğəsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

ötürük ötrük. yalan

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

özsüz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

özülsüz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

sağlamsız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

soysuz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

soysuzluq

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

təksiz covhərsiz. əslsiz.əsl nəsəbsiz. rişəsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

təməlsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

tıxamsız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

tıxanc

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

tıxansız

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

timəlsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

törəsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

tözsüz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

tüzsüz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

ussuz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

usuz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yalan əsilsiz

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yandıq

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yapınsız
olumsuz söz danışma.
olumsuz qanıtlar verdilər

ƏSASSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yöndəmsiz enqizsiz

ƏSASSIZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.
Bünövresiz, temelsiz.
Heç bir sübuta, delile, heqiqete istinad etmeyen, esilsiz; inandırıcı olmayan, yalan, tutarsız. Əsassız ittiham. Əsassız şübhə. Əsassız nəticə.
Onun verdiyi xəbərlərin bir çoxu əsassızxəbərlər idi. M.S.Ordubadi.

ƏSASSİZ : Azerbaijani English Dictionary

I. s.
[əsası olmayan] groundless, baseless;
[əsaslandırılmamış] unfounded, ungrounded, unsubstantiated; [inandırıcı olmayan] non-valid; [səbəbsiz] reasonless, [i.s.] without reason II. z. groundlessly, baselessly; əsassiz mübahisə etmək to quarrel groundlessly / baselessly