Multilingual Turkish Dictionary

ƏSGƏR

ƏSGƏR : Azerbaijani English Dictionary

i. soldier; warrior; serviceman; əsgərlər və zabitlər men and officers, officers and other ranks; əsgər aparmaq to call up [for military service] [d.]; əsgər çağrılmaq to be* called up for military service; əsgər getmək to join the army, əsgər olmaq to be* a soldier / serviceman

ƏSGƏR : Turuz Farsca - Türkce

çəri

ƏSGƏR : Turuz Farsca - Türkce

çərik sərbaz

ƏSGƏR : Turuz Farsca - Türkce

dərcəsiz döğüşçü

ƏSGƏR : Turuz Farsca - Türkce

ər sərbaz

ƏSGƏR : Turuz Farsca - Türkce

sakçı keşik. əsgər

ƏSGƏR : Turuz Farsca - Türkce

saldat

ƏSGƏR : Turuz Farsca - Türkce

saltar

ƏSGƏR : Turuz Farsca - Türkce

saltər

ƏSGƏR : Turuz Farsca - Türkce

savuşçul

ƏSGƏR : Turuz Farsca - Türkce

soğuşçul

ƏSGƏR : Turuz Farsca - Türkce

soxuşçul

ƏSGƏR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Sıravi herbi qulluqçu; soldat. Milli ordunun əsgəri. Bir bölük əs-gər. Əsgər və matroslar.
Komandan əsgər-lərdən geri qalmamaq üçün yoluna davam edir. M.Hüseyn. Hələ əmr alıb işə başla-mazdan əvvəl əsgər soyuqdan bir-birinə sı-xılır. Ə.Əbülhesen. □ Əsgər aparmaq
herbi qulluğa çağırmaq. Onu əsgər apar-dılar.
Vətən müharibəsinin lap əvvəlinci günlərində Dilbərin atası Qulaməlini əsgər apardılar. Ə.Sadıq. Əsgər düşmək köhn.
bax əsgər getmək. Əsgər getmək
herbi qulluğa götürülmek. Onun yaşı çatdı, əsgər getdi.
El məscidə yığılmışdı. Əsgər getmə məsələsinə baxırdılar. Mir Celal. Əsgər yığmaq
esgerlik vaxtı çatanları ve esger-liye lazım olanları herbi qulluğa toplamaq, seferberliye almaq. Əsgərə götürülmək
bax əsgər getmək.
Silahlı adamlar destesi; qoşun. [Ko-roğlu:] çay kimi coşmuşam, daha sön-mərəm; Əsgər nədi, qoşun nədi, qanmaram. "Koroğlu".
Herbi adam, herbi xidmetde olan adam, ümumiyyetle, herbi xidmetçi. O, əsgər adamdır. Bir əsgər kimi hərəkət etmək. Bü-tün əsgərlərə müraciət. □ Əsgər paltarı
herbi geyim. [Sefereli:] Hamı o biri otağa əsgər paltarı geyməyə marş! H.Nezerli. Geyib əsgər paltarını, silahlandı qəhrəman; Onun polad sinəsinə sığışmadı ürəyi.. S.Vurğun.