Multilingual Turkish Dictionary

ƏSLƏMƏK

ƏSLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ayırmaq. bölmək.
qorxmaq. çəkinmək. diqqət edmək. söz dinləmək. boyun qoymaq.
səlam vermək

ƏSLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsnəmək. əsilmək. əsinmək. uzamaq. uzanmaq. gərmək. gərinmək. genişləmək. genişlənmək. yayılmaq. sürükmək

ƏSLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

itaət edmək. müti; olmaq

ƏŞLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

aşlamaq. aşılamaq. qoşlamaq.
qoşamaq. cütləmək

ƏŞLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əşitləmək. birləmək. bərabər edmək. dərləmək. dərgəmək. dərgəmək. dərgimək. dərcimək. dərcəmək. tarazlamaq.
əşitləmək. qoşalamaq.
əşlətmək. daşlatmaq. bənzər, uyqun ikişəri bir araya gətirmək.
əşlətmək. daşlatmaq. heyvanları qoşnatmaq. atlaşdırmaq. cütlətmək

ƏSLƏMƏK : Turuz Dictionary

əsrəmək. bəsrəmək. bəsləmək. asramaq. basramaq. baslamaq. becərtmək

ƏSLƏMƏK : Turuz Dictionary

əsrəmək. bəsrəmək. bəsləmək. asramaq. basramaq. baslamaq. becərtmək

ƏSLƏMƏK : Az Turkish Farsi

مصگوش دادن. قبول کردن. اطاعت کردن. اعتناء کردن. کسی را بایکوت کردن