Multilingual Turkish Dictionary

ƏSMƏ

ƏSMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsi. istək.
əsiyə baxıb, yelə qapınıb, (əsməyə baxıb, yelə qapınıb).
əsiş. əsinti.
əsi. əslik. iştah. istək. istəş. acman > azman. aclıq. göz. acgözlük. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. atış. utuş. oduş. alşıq. təmə;. tamah. yapas. qılas. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. həvəs

ƏSMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Əsmek"den f.is.
Bax əsməcə. Əsmə azarı. Əsmə tut-muşdur.
Məs geyinib, məsi var; Canında əsməsi var. (Bayatı).
..Salamın vücudundan bir əsmə keçdi. Mir Celal.

ƏSMƏ : Turuz Dictionary

kavara. kavqaz. ötrük. yel. sarqın. qaz. öyür. əsək. yellənmə. yelləniş. osuruq. ossuruq. osturuq. osduraq

ƏSMƏ : Turuz Dictionary

dalqış. bir dalqanın (şəpənin, movcun) gedib gəlməsi, yenib qalxması. nəvəsan.
dalqa dalqış: dalqanın təprənmə gücü

ƏSMƏ : Turuz Dictionary

səğrinti. səğirti. səğirmə. titrəmə. yırğama. irtiaş. sallantı. çallantı. lərziş. nəvəsan. təşənnüc

ƏSMƏ : Turuz Dictionary

kavara. kavqaz. ötrük. yel. sarqın. qaz. öyür. əsək. yellənmə. yelləniş. osuruq. ossuruq. osturuq. osduraq

ƏSMƏ : Turuz Dictionary

dalqış. bir dalqanın (şəpənin, movcun) gedib gəlməsi, yenib qalxması. nəvəsan.
dalqa dalqış: dalqanın təprənmə gücü

ƏSMƏ : Turuz Dictionary

səğrinti. səğirti. səğirmə. titrəmə. yırğama. irtiaş. sallantı. çallantı. lərziş. nəvəsan. təşənnüc