Multilingual Turkish Dictionary

ƏSMƏCƏ

ƏSMƏCƏ : Azerbaijani English Dictionary

i. shiver, thrill; əsməcə tutmaq to shiver / to thrill / to tremble

ƏSMƏCƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Bedenin ve ya onun ayrı-ayrı hisselerinin titremesi şeklinde tezahür eden xestelik. Başladı əsməcə tutmuş adam-lar kimi titrəməyə. "Koroğlu". Mühasib əs-məcə tutmuş kimi ayağa qalxdı və dişlərini qıcayaraq Sübhanverdizadəyə tərəf pis-pis baxıb
. çıxdı. S.Rehimov.

ƏSMƏCƏ : Az Turkish Farsi

لرزش
لرز
تشنج
رعشه
تب و لرز