Multilingual Turkish Dictionary

زولبیا

زولبیا : تورکجه فارسجا

ا.[فا.زالو بیا]نوعی شیرینی زردرنگ که مخلوط ماست و نشاسته را با قیف کیسه‎ای مخصوص در روغن داغ کنجد می‌ریزند و پس از برشته شدن، در شیرة شکر می‌اندازند. چون به شکل زالو از قیف خارج می‌شود، می‌گویند زالوبیا

زوُلبیا : تورکجه تورکجه

[آد]بیر نوع شیرنی