Multilingual Turkish Dictionary

AÇABİLƏSƏN

AÇABİLƏSƏN : Turuz Dictionary

-qapını elə bağla dönsən açabiləsən

AÇABİLƏSƏN : Turuz Dictionary

-qapını elə bağla dönsən açabiləsən