Multilingual Turkish Dictionary

ABAL

ABAL : Turuz Dictionary

qabal(< qabmaq. qapmaq). nərsənin bulunduğu şərayit, vəziiyyət. dururm.
calpa abal: umumi durum.
uruş abalı: döğüş vaziyeti.
abalı yaman: o, fena vəziyəttədir

ABAL : Turuz Dictionary

qabal(< qabmaq. qapmaq). nərsənin bulunduğu şərayit, vəziiyyət. dururm.
calpa abal: umumi durum.
uruş abalı: döğüş vaziyeti.
abalı yaman: o, fena vəziyəttədir

ABAL : Turkish Risale

Dağ kili

ÂBAL : Turkish Risale

Develer

ABAL : Ottoman Turkish

Dağ kili

ÂBAL : Ottoman Turkish

Develer