Multilingual Turkish Dictionary

ABAMAQ

ABAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

(< yapmaq: örtmək. ötürmək).
mən;, diriğ edmək.
buraqmaq.
qaçırmaq.
almamaq. qəbul edməmək. rədd edmək.
ablamaq. avamaq. avlamaq. tıymaq. tıqmaq. qapamaq. yapamaq. mən; edmək.
abımaq. qaçmaq. gizlənmək. saxlamaq. örtmək. üstünü çökmək. çulqamaq. sərimək. sarımaq. əngəlləmək. qarşı çıxmaq. dayatmaq. dayandırmaq. əsirgəmək. yasamaq. yasaqlamaq.
uruğlamaq. çoxalmaq. yığılmaq

ABAMAQ : Turuz Dictionary

apamaq. apatmaq. apıtmaq. yapamaq. yapatmaq. yapıtmaq. gizlətmək.
işi məndən apıtma.
apanmış büküş, tez yeyər içi.
avamaq. muzayiqə edmək

ABAMAQ : Turuz Dictionary

apamaq. apatmaq. apıtmaq. yapamaq. yapatmaq. yapıtmaq. gizlətmək.
işi məndən apıtma.
apanmış büküş, tez yeyər içi.
avamaq. muzayiqə edmək

ABAMAQ : Az Turkish Farsi

رد کردن.مخالفت کردن