Multilingual Turkish Dictionary

ABARTICI

ABARTICI : Turuz Dictionary

çallavçı. çallavac. sallavçı. sallavac

ABARTICI : Turuz Dictionary

qabartıcı.
kabbal. gopal. goppal. qalpağan. qalpazan. şişirən. koflaq. kovlaq. qasırtıcı. qıysıc. qıysac. yalançı. qoşmaçı. qalpaq. qaplaq. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla.
qasavançı. qarsavçı. qarasavçı. koflaq. kovlaq. yalan

ABARTICI : Turuz Dictionary

qabartıcı.
qılquyruq. düzənçi. koflaq. kovlaq. yalançı. yalağay. çalağay. alağay. aldağac. qoşmaçı. qıncıvır. güdyan. güday. quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı. burqağçı. quramgüd. quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura. fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc.
qabartıcı. keyizçi. qayızçı. koflaq. kovlaq. yalançı. qoşmaçı. ötrük. ötrükçü. kəzzab. duruğqu

ABARTICI : Turuz Dictionary

çallavçı. çallavac. sallavçı. sallavac

ABARTICI : Turuz Dictionary

qabartıcı.
kabbal. gopal. goppal. qalpağan. qalpazan. şişirən. koflaq. kovlaq. qasırtıcı. qıysıc. qıysac. yalançı. qoşmaçı. qalpaq. qaplaq. qalıb. qalba. qalva. qalab. qalav. qabal. qapal. qabla.
qasavançı. qarsavçı. qarasavçı. koflaq. kovlaq. yalan

ABARTICI : Turuz Dictionary

qabartıcı.
qılquyruq. düzənçi. koflaq. kovlaq. yalançı. yalağay. çalağay. alağay. aldağac. qoşmaçı. qıncıvır. güdyan. güday. quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı. burqağçı. quramgüd. quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura. fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc.
qabartıcı. keyizçi. qayızçı. koflaq. kovlaq. yalançı. qoşmaçı. ötrük. ötrükçü. kəzzab. duruğqu

ABARTICI : Az Turkish Farsi

بزرگ نما.مبالغه گر

ABARTICI : Turkish Turkish

ir şeyi olduğundan büyük ya da çok gösterme huyunda olan (kimse), abartmacı, °mübalağacı

ABARTICI : Turkish Turkish

abartma etkisi yapan

ABARTICI : Turkish English

n. exaggerator, one who exaggerates

ABARTICI : Turkish French

qui exag&#
re, vantard