Multilingual Turkish Dictionary

ABARTMA

ABARTMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

abartı. qabartma.
göltürtüv. qabrat. qabartı. abraq. apraq. şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. iğraq.
abarıq. qabarıq. qaqma. (qaxma. qalxma). mühəddəb.
şişirtmə. böyütmə. mubaliğə edmə.
qabartma, abartma tozu, otu: acıtma tozu, otu: yoğuru (xəmiri) aşıtan, acıtan, qarbartan öğə, öznə

ABARTMA : Turuz Dictionary

qabartma. böyütmə. şişirtmə. aşğırtma. aşığa vurma

ABARTMA : Turuz Dictionary

qabartma. bərcəstə. bərcəsdə. qoyma. qopma. (# oyma)

ABARTMA : Turuz Dictionary

qabartma. böyütmə. şişirtmə. aşğırtma. aşığa vurma

ABARTMA : Turuz Dictionary

qabartma. bərcəstə. bərcəsdə. qoyma. qopma. (# oyma)

ABARTMA : Turkish Turkish

abartmak eylemi, °mübalağa

ABARTMA : Turkish English

interj. come now

ABARTMA : Turkish German

Übertreibung [die], Extrem [das]

ABARTMA : Turkish French

amplification [la], dramatisation [la], exagération [la], enflure [la]