Multilingual Turkish Dictionary

ABARTMAQ

ABARTMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabaq doğramaq. şişirmək. yalan satmaq.
qabartmaq. qabarıtmaq. aşavlatmaq aşavlamaq. daşırtmaq. daşartmaq. şişirmək. şişiritmək. şişirtmək. yellətmək. böyütmək. göltürtmək. götürtmək. mubaliğə edmək. birə min qatmaq. yoğunlatmaq. qalınlaşdırmaq. qalınlatmaq. qəlizlətmək. qoyulatmaq.
gurrung edmək. gözün bәrәtmək. tə;rifləmək. şişirmək

ABARTMAQ : Turuz Dictionary

abartmaq. qabartmaq. obartmaq. qobartmaq. qopartmaq

ABARTMAQ : Turuz Dictionary

qatıqlamaq. yoğşurtmaq

ABARTMAQ : Turuz Dictionary

goplamaq. yoğşurtmaq. qasavan atmaq. qasavanlamaq. qarsavanlamaq. qarasavlamaq. gopartmaq.
yalan söyləmək, abartmaq: yalan, kof atmaq

ABARTMAQ : Turuz Dictionary

kasıtmaq. kastamaq. kasıtlamaq. kəsmək. kəsitmək. yoğşurtmaq. baltalamaq

ABARTMAQ : Turuz Dictionary

abartmaq. qabartmaq. obartmaq. qobartmaq. qopartmaq

ABARTMAQ : Turuz Dictionary

qatıqlamaq. yoğşurtmaq

ABARTMAQ : Turuz Dictionary

goplamaq. yoğşurtmaq. qasavan atmaq. qasavanlamaq. qarsavanlamaq. qarasavlamaq. gopartmaq.
yalan söyləmək, abartmaq: yalan, kof atmaq

ABARTMAQ : Turuz Dictionary

kasıtmaq. kastamaq. kasıtlamaq. kəsmək. kəsitmək. yoğşurtmaq. baltalamaq

ABARTMAQ : Az Turkish Farsi

بزرگنمایی کردن