Multilingual Turkish Dictionary

ABASE

ABASE : English Azerbaijani Turkish

1] aşağı salmaq [rütbəni və s.]; 2] hörmətdən salmaq, alçaltmaq

ABASE : English Turkish Redhouse

a.baseıbeys' fiil alçaltmak, küçük düşürmek: abase oneself kendini alçaltmak