Multilingual Turkish Dictionary

ABASHED

ABASHED : English Azerbaijani Turkish

pərt olmuş, xəcalət çəkmiş

ABASHED : English Turkish Redhouse

a.bashedıbäşt' sıfat şaşkına çevrilmiş; apışıp kalmış; bozum olmuş, kötü olmuş: I was abashed by his remarks. Onun sözleri beni kötü etti