Multilingual Turkish Dictionary

ABCİ

ABCİ : Turuz Dictionary


(kök bakımından.
bacı sözü ablac, abla, abci ağabacı, böyük qız qardaş olur)

ABCİ : Turuz Dictionary


(kök bakımından.
bacı sözü ablac, abla, abci ağabacı, böyük qız qardaş olur)

ABÇİ : Az Turkish Farsi

مص.ضرر دیدن. کنار کشیدن. رمیدن