Multilingual Turkish Dictionary

ABET

ABET : Arin Turkish Etimology Dictionary

abed (< abıd).
qıraq. dinc.
tə;til.
pərhiz

ABET : English Azerbaijani Turkish

təhrik etmək; səbəb olmaq, amil olmaq [adətən pis şeylərə];

ABET : English Azerbaijani Turkish

təhrik etmək; səbəb olmaq, amil olmaq [adətən pis şeylərə];

ABET : English Turkish Redhouse

a.betıbet' fiil (abetted, abetting) kışkırtmak; (kötü işlerde) yardım etmek, yardakçılık etmek