Multilingual Turkish Dictionary

ABIN

ABIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

aban. avan. alvan. bax > alban

ABIN : Turuz Dictionary

abanqıl. gizlən. qaçın.
yağmır gəlsə (yağsa) qapınqıl, yavuz gəlsə abanqıl (qapınqıl: örtün). (yağmırdan qapın, yavuzdan abın)

ABIN : Turuz Dictionary

abanqıl. gizlən. qaçın.
yağmır gəlsə (yağsa) qapınqıl, yavuz gəlsə abanqıl (qapınqıl: örtün). (yağmırdan qapın, yavuzdan abın)

ABIN : Az Turkish Farsi

امیدوار.ممنون.خوش