Multilingual Turkish Dictionary

ABLAZE

ABLAZE : English Azerbaijani Turkish

predic. od içində; ablaze with anger qəzəblə, hiddətlə

ABLAZE : English Turkish Redhouse

a.blazeıbleyz' sıfat
yanmakta olan, alevler içinde; tutuşmuş.
ışıl ışıl ışıldayan; pırıl pırıl parlayan