Multilingual Turkish Dictionary

ABODE

ABODE : English Azerbaijani Turkish

ev, məskən, yurd; olduğu yer
abide-ın p.p. və past forması

ABODE : English Turkish Redhouse

a.bodeıbod' fiil bakınız abide