Multilingual Turkish Dictionary

ABOUND

ABOUND : English Azerbaijani Turkish

bol olmaq, çox olmaq [in]; qaynaşmaq, vıcıldaşmaq [with]

ABOUND : English Turkish Redhouse

a.boundıbaund' fiil in/with (bir yerde) bol olmak, çok olmak