Multilingual Turkish Dictionary

ABREAST

ABREAST : English Azerbaijani Turkish

cərgəyə, sıraya; keep abreast of [yaxud be abreast with] the times ayaqlaşmaq, geri qalmamaq [zəmanədən və s.]

ABREAST : English Turkish Redhouse

a.breastıbrest' zarf yan yana, aynı hizada; başabaş