Multilingual Turkish Dictionary

ABSTRACTION

ABSTRACTION : English Azerbaijani Turkish

1] yayındırma 2] mücərrədlik, mücərrəd fikir; 3] huşsuzluq

ABSTRACTION : English Turkish Textile

çıkarma (ayırma, tecrit)

ABSTRACTION : French Turkish

[la] soyutlama, tecrit