Multilingual Turkish Dictionary

ABUT

ABUT : English Azerbaijani Turkish

yanaşdırmaq, bitişdirmək, yanaşı, həmhüdud eləmək abutment 1] mərz, sərhəd; 2] körpü özülü; divarı, günbəzi, saxlayan ağır dayaq

ABUT : English Turkish Redhouse

a.butıb^t' fiil (abutted, abutting)
(on/upon) (-e) bitişmek, bitişik olmak.
against
e dayanmak