Multilingual Turkish Dictionary

ACADEMY

ACADEMY : English Azerbaijani Turkish

1] xüsusi tədris müəssisəsi, məktəblər 2] akademiya

ACADEMY : English Turkish Redhouse

a.cad.e.myıkäd'ımi isim akademi; yüksekokul