Multilingual Turkish Dictionary

ACCA

ACCA : Az Turkish Farsi

: مخفّف «آزجا»، كم، كمي. (← آز 1 ، آزجا)

ACCA : Turuz Dictionary

təmmah. həris

ACCA : Turuz Dictionary


acca: olduqca ac. (ca: ək olaraq artırıldığı sinci, sıyası, sifəti olduqca güclədir)

ACCA : Turuz Dictionary

təmmah. həris

ACCA : Turuz Dictionary


acca: olduqca ac. (ca: ək olaraq artırıldığı sinci, sıyası, sifəti olduqca güclədir)