Multilingual Turkish Dictionary

ACCEPT

ACCEPT : English Azerbaijani Turkish

v qəbul etmək; accept \[ə;ksept\] an invitation də;vəti qəbul etmək qəbul etmək; buraxmaq, yol vermək

ACCEPT : English Turkish Redhouse

ac.ceptäksept' fiil
kabul etmek; razı olmak; kabullenmek.
(bir şeyi) teslim almak