Multilingual Turkish Dictionary

BÂBİL

BÂBİL : Turkish Risale

Asurlular devrinde Irak'ta kurulan şehirlerden biri. Bağdat'ın aşağı tarafında bulunan ve büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda "Çeh-i Bâbil" olarak yer alan ve birçok dillerin meydana gelmesi bakımından da adı geçen "Bâbil Kulesi"nin bulunduğu ilkçağdan kalma bir şehir

BÂBİL : Ottoman Turkish

"Asurlular devrinde Irak'ta kurulan şehirlerden biri. Bağdat'ın aşağı tarafında bulunan ve büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda ""Çeh-i Bâbil"" olarak yer alan ve birçok dillerin meydana gelmesi bakımından da adı geçen ""Bâbil Kulesi""nin bulunduğu ilkçağdan kalma bir şehir."

BABİL : Turkish English

n. Babylon, Babel

BABIL : French Turkish

"[le] gevezelik; (çocuk) dillilik; cıvıltı"