Multilingual Turkish Dictionary

BABBLE

BABBLE : English Azerbaijani Turkish

v. 1] şırıldamaq, şırıltı ilə axmaq 2] vağ-vuğ etmək, mırtıldamaq, öz-özünə danışmaq
n. 1] şırıltı, xışıltı 2] vağvuğ, mırıltı

BABBLE : English Turkish Redhouse

ab.blebäb'ıl fiil
anlaşılmaz sözler söylemek.
gevezelik etmek, saçmalamak; boşboğazlık etmek.
(su) çağlamak