Multilingual Turkish Dictionary

BACALI

BACALI : Arin Turkish Etimology Dictionary

gədikli. dəlikli. yarıqlı.
gözənəkli. deşikli.
günlü bacalı: şanslı. nəgələli. varlı. qalın. imkanlı

BACALI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Bacası, ya bacaları olan. Bacalı ev.

BACALI : Turuz Dictionary

-buğda saxlama üçün bacalı deşikli, havalı yer: kavsara. saxlov

BACALI : Turuz Dictionary

geçintili. kovalı. hovalı

BACALI : Turuz Dictionary

-buğda saxlama üçün bacalı deşikli, havalı yer: kavsara. saxlov

BACALI : Turuz Dictionary

geçintili. kovalı. hovalı

BACALI : Azerbaijani English Dictionary

s. [i.s.] with flue [i.s.] having flue, [i.s.] having chimney