Multilingual Turkish Dictionary

BACAQ

BACAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bacağ. {( c s ) < basaq}.
basacaq.
qoyunun ön bacağı.
adamın iki bağı olur qoyunun dörd bacağı.
pişiyi qıç (arxa) bacağından tutdum.
əsgər. piyada (şahmat oyununda sərbaz).
pataq yolı: yaya yol. cığır. qaldırım.
oruc. oyuq.
bağac. baçqa. oruc. pəhriz.
qalçadan dabana dəğin, yaxud dizədək olan bölüm. satan. bud. bütün bacaq budu.
qılıc bacaq: əğri bacaq: çarpıq bacaq.
alabacaq: səkilli. xallı.
qaqış. ayağ. qaqıy. ayağ.
uzun bacaq. saldır.
əğri bacaqlı: tırbıc.
incə bacaqlı: çillə ayağ. çöp bacaqlı.
qıç. ayaq dabanından kasığa dək (qarnınaltında uyluğa, buda dək olan bölüm) olan gövdə bölümü.
bacaqcan: çox kiçik.
- bacalı: uzun boylu.
qılıc bacaq: ayaqların əğri qoyan.
baldır bacaq: açıq saçaq.
qarabacaq: çuğundur körpələrin öldürən, ya da cılız saxlayan, yerləştiyi bölgələri qara bənəklərlə örtən göbələk çeşiti.
qıçları ( bacaqları) yoğun olan malqara: qarabacaq.- qıçların, bacaqların bitişdirib, qəddəyib altına qoyum oturma: qaşıq qalıbı.
on kişilik yerdə, qaşıq qalıbı oturulsa on beş kişi yerləşə birlir.
bu gün qonağımız çoxdur, qaşıq qalıbı oturun hammıya yer olsun.
çöptən bacaq: incə bacaqlı: qavrabut. sırıqqıç.
qarabacaq:
sığır. mal.
qıçları ( bacaqları) yoğun olan malqara.- götdən bacaqlı: qısa boylu

BAÇAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

baçağ.dizə geçirilən bir zirəh

BACAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Qıç. Heyvancıqlar
. bacaqla-rını bükərək, quyruqlarını oynada-oynada analarının məmələrini əmirdilər. A.Şaiq.

BACAQ : Turuz Dictionary

- incə, sızıq bacaq, qıç: kaval incik

BACAQ : Turuz Dictionary

qıçın.
bitməzin yollar qalar geridə, astaca atsan arğımaz qıçın. (bitməzin
sonu görünməz)

BACAQ : Turuz Dictionary

-ayır bacaq: ayır budlu: iki qıçı birbirindən aralı olan qıçlı

BACAQ : Turuz Dictionary

-boğbacaq: ayaqları (bacaqları) boğun boğun olan böcək..¶-çarpıq bacaq: alpan talpan..¶-iki bacağın (qıçın) arası (arasında olan qazıq): qasıq. çat ara. çatraq (çat ara)

BACAQ : Turuz Dictionary

-dal bacaq: tumançaq. (dal: lüt. boş. çıplaq)

BACAQ : Turuz Dictionary

- incə, sızıq bacaq, qıç: kaval incik

BACAQ : Turuz Dictionary

qıçın.
bitməzin yollar qalar geridə, astaca atsan arğımaz qıçın. (bitməzin
sonu görünməz)

BACAQ : Turuz Dictionary

-ayır bacaq: ayır budlu: iki qıçı birbirindən aralı olan qıçlı

BACAQ : Turuz Dictionary

-boğbacaq: ayaqları (bacaqları) boğun boğun olan böcək..¶-çarpıq bacaq: alpan talpan..¶-iki bacağın (qıçın) arası (arasında olan qazıq): qasıq. çat ara. çatraq (çat ara)

BACAQ : Turuz Dictionary

-dal bacaq: tumançaq. (dal: lüt. boş. çıplaq)

BAÇAQ : Az Turkish Farsi

ا.روزة مسیحیان