Multilingual Turkish Dictionary

BACARIQLA

BACARIQLA : Azerbaijani English Dictionary

z. skilfully, ably; resourcefully, adroitly, nimbly; O, pianinonu bacarıqla çala bildi He could play the piano ably

BACARIQLA : Turuz Dictionary

ivgən devgən.
ivgən devgən işlərini bitirdi.
bacarıqla, istəmək, birləşirsə dağ yarır

BACARIQLA : Turuz Dictionary

ivgən devgən.
ivgən devgən işlərini bitirdi.
bacarıqla, istəmək, birləşirsə dağ yarır