Multilingual Turkish Dictionary

BACARIQSIZ

BACARIQSIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

başarıqsız. becərəksiz. bəcəriksiz.
qaq. qax. çolaq. çolqa. çolab. çolpa. ələyaqsız. yatımsız. işbilməz. naşı. buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. acınacaq. zavallı. tabsız. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. güvənilməz. damarsız. aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. zayıf. iqtidarsız. çaylaq. sınaqsız. təcrübəsiz.
abdal. dalyaraq.
çala çula. yarpı yalta. yarı yamalaq. boş. yetərsizlik. yaramaz. naqis. çəlimsiz. yüngül. dəğərsiz. yalpaq. şaşqın. səfeh. iş bilməz qafil.tölük. əlsiz. əlsiz ayağsız. udumsuz. yöntəmsiz. uquvsız.
kəkə. gəvə. gəvgənə. gəvgəy. qarıq. qalıq. alıq. əli işə yatmayan.- bacarıqsız, uyuşuq qadın: ıslaq toyuq. ıslaq qarqa. ıslaq sıçan

BACARIQSIZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Bacarığı olmayan, elinden iş gelmeyen, qabiliyyetsiz, tecrü-besiz, aciz. Bacarıqsız adam.

BACARIQSIZ : Turuz Dictionary


kətəğiz. kətəğır. kavağız. kavğır. kəsələk. kəsilək. kösələk. kosalaq. qocalaq. gəvəş. gəvşək. gəvir. kəvir. kağal. kəğəl. kəvəl. əfəl. gərəngə. gəvəngə. kəvəngə. kovlaq. kovlaş. korlaq. korlaş. kövgür. qarıq. qalıq. qıtmır. kitmir. qısmır. fərsiz. kəsik. qısıl. üşənik. qısbat. sürnük. bitgin. sırğav. sızğav. sizgəv. sus. sustuq. uyuşuq. qıvıcqa. yanşaq. təmbəl. kovmuş. götüqızıl. rixvətli. halsız.
qarıq. qalıq. gepsəl. qapsal. gəpirəm. gəbirəm. qapıram. şaşqın. dağınıq. qıyqımsız. qılıqsız. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. avara. qopaq. qıtmır. kitmir. qısmır

BACARIQSIZ : Turuz Dictionary

aşarıqsız. ilmikiz. ilikiz. ilküt. qudrətsiz

BACARIQSIZ : Turuz Dictionary

aşarıqsız. yarıtmaz. törgəsiz. törəksiz

BACARIQSIZ : Turuz Dictionary

edinsiz. ərdəmsiz. çıxarsız

BACARIQSIZ : Turuz Dictionary

əlküt.
görünsəmdə əlküt, yazıq, saldım dağ daşa yağır

BACARIQSIZ : Turuz Dictionary

kül pişiyi. yoxsun

BACARIQSIZ : Turuz Dictionary

uzsuz

BACARIQSIZ : Turuz Dictionary


bacarıqlı, iş yartışar, bacarıqsız qayğışar. (qayğışar: qayğı çəkər. boş oysanla uğraşar)

BACARIQSIZ : Turuz Dictionary

başarıqsız. sığasız. sındalsız. qapsamsız. yararsız. yaralsız. yarqasız. yarqalsız. yaramaz. kolavan. qolaybanı. qurata. yarqamaz. fərəməz. fərəsiz. törgəsiz. törəksiz. qabiliyyətsiz.
qabaltaq. qobaltaq. kovaltaq. kavaltaq. kavtaq. güpüldək. güpdək

BACARIQSIZ : Turuz Dictionary


kətəğiz. kətəğır. kavağız. kavğır. kəsələk. kəsilək. kösələk. kosalaq. qocalaq. gəvəş. gəvşək. gəvir. kəvir. kağal. kəğəl. kəvəl. əfəl. gərəngə. gəvəngə. kəvəngə. kovlaq. kovlaş. korlaq. korlaş. kövgür. qarıq. qalıq. qıtmır. kitmir. qısmır. fərsiz. kəsik. qısıl. üşənik. qısbat. sürnük. bitgin. sırğav. sızğav. sizgəv. sus. sustuq. uyuşuq. qıvıcqa. yanşaq. təmbəl. kovmuş. götüqızıl. rixvətli. halsız.
qarıq. qalıq. gepsəl. qapsal. gəpirəm. gəbirəm. qapıram. şaşqın. dağınıq. qıyqımsız. qılıqsız. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. avara. qopaq. qıtmır. kitmir. qısmır

BACARIQSIZ : Turuz Dictionary

aşarıqsız. ilmikiz. ilikiz. ilküt. qudrətsiz

BACARIQSIZ : Turuz Dictionary

aşarıqsız. yarıtmaz. törgəsiz. törəksiz

BACARIQSIZ : Turuz Dictionary

edinsiz. ərdəmsiz. çıxarsız

BACARIQSIZ : Turuz Dictionary

əlküt.
görünsəmdə əlküt, yazıq, saldım dağ daşa yağır

BACARIQSIZ : Turuz Dictionary

kül pişiyi. yoxsun

BACARIQSIZ : Turuz Dictionary

uzsuz

BACARIQSIZ : Turuz Dictionary


bacarıqlı, iş yartışar, bacarıqsız qayğışar. (qayğışar: qayğı çəkər. boş oysanla uğraşar)

BACARIQSIZ : Turuz Dictionary

başarıqsız. sığasız. sındalsız. qapsamsız. yararsız. yaralsız. yarqasız. yarqalsız. yaramaz. kolavan. qolaybanı. qurata. yarqamaz. fərəməz. fərəsiz. törgəsiz. törəksiz. qabiliyyətsiz.
qabaltaq. qobaltaq. kovaltaq. kavaltaq. kavtaq. güpüldək. güpdək

BACARIQSIZ : Azerbaijani English Dictionary

s. unskilful, unable, incapable,clumsy; bacarıqsız adam a clumsy man* / person