Multilingual Turkish Dictionary

BADƏ

BADƏ : Azerbaijani English Dictionary

i. glass, cup, goblet; bir badə şərab a glass of wine; badə qaldırmaq to raise one;s glass [to]; bir kəsin sağlığına badə qaldırmaq to raise one;s glass to smb;s health

BADƏ : Turuz Farsca - Türkce

ayağ

BADƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] şair.
Şerab, çaxır. Badə düşkünü.
Qəmzən görünməyib gözə, qan-lar içər müdam; Zahid kimi ki, badəni eldən nihan içər. Füzuli. Könül, meyxanə cənnət, badə kövsər, saqidir qılman; Gedib vaiz de-yən nisyə sözə ümidvar olma. S.Ə.Şirvani. // Obrazlı teşbihlerde. Ey dəhanı şəkkər, ləbləri badə; Gün cəmalın eşq əhlinə ayinə. M.V.Vidadi. Badənin ləli-ləbi dilbərə çün nisbəti var; Tökmərəm badəni mən sağərə bundan sonra. S.Ə.Şirvani.
məc. Şerab piyalesi menasında. Koroğlu əlini uzadıb bir badə doldurdu. "Koroğlu". Sərtib bir badə də konyak içdi. M.İbrahimov. Vaxtdır, badələri qaldırın, dostlar! Içək təzə ilin şərəfinə biz. S.Vurğun.