Multilingual Turkish Dictionary

BADALAQLAŞMAQ

BADALAQLAŞMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

qarş.
Bir-birine badalaq vurmaq, bir-birini badalaqla yıx-mağa çalışmaq.
məc. çekişmek, bir-biri ile yola get-memek. Bir-birinə badalaq vurmaq.

BADALAQLAŞMAQ : Az Turkish Farsi

به همدیگر پشت پا زدن
با هم کلنجار رفتن