Multilingual Turkish Dictionary

BADAQLANMAQ

BADAQLANMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch. Badaq vurulmaq, badaqla berkidilmek.

BADAQLANMAQ : Az Turkish Farsi

مص.مف.حلقه بسته شدن به پای پرنده. با حلقه بسته شدن شاخة شکسته