Multilingual Turkish Dictionary

BAFFLE

BAFFLE : English Azerbaijani Turkish

çıxılmaz vəziyyətdə qoymaq [kimisə], pozmaq, alt-üst eləmək, korlamaq [planı və s.]

BAFFLE : English Turkish Redhouse

af.flebäf'ıl fiil
şaşırtmak.
engel olmak