Multilingual Turkish Dictionary

CAĞLAMAQ

ÇAĞLAMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to purl, to burble, to babble, məc. to murmur

CAGLAMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f çeper (hasar) çekmek, çeperlemek, hasarlamaq.

ÇAĞLAMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

i.
çağıltı ile axmaq, şırıltı ile köpüklenerek tökülmek. Şəlalə çağlayır.
Göy otların arasından bulaqlar; Şırıltıyla köpüklənərkən çağlar. A.Sehhet. Nəbi
. qıjıltı ilə gedən çaylara, qayalardan çağlayıb tökülən şəlalələrə tamaşa edirdi. S.Rehimov.
məc. Qaynamaq, coşmaq. Cəmisi bir ay əvvəl burada sakit və məsud bir həyat çağ-layırdı. Mir Celal. O getdi, çağladı ürəyində kin; Getdi sorağında baharın, yazın. N.Xezri. // Obrazlı teşbehlerde. Könül hıçqırtısı, qəlb atəşi, can yanğısıdır; Sən mənim gözyaşım ol, çağla, Segah, çağla, Segah! B.Vahabzade.

ÇAĞLAMAQ : Az Turkish Farsi

مص.چاق کردن. ساز کردن. جوشیدن (چشم) غلغل کردن. شروشر ریختن آب. شرشر کردن. تصور و گمان کردن. ملاحظه و دقت کردن